Ondreičková, K., Gubišová, M., Hrčková, K., Hudcovicová, M., Gubiš, J., Horník, M., & Dulanská, S. (2022). The influence of inoculation and drought on the diversity of fungal communities in the roots of tomato plants. Nova Biotechnologica Et Chimica, 21(1), e1387. https://doi.org/10.36547/nbc.1387