SÁK, M. ., DOKUPILOVÁ, . I. ., MIHÁLIK, D. ., LAKATOŠOVÁ, J. ., GUBIŠOVÁ, M. ., & KRAIC, J. . (2014). Elicitation Phenolic Compounds in Cell Culture of Vitis vinifera L. by Phaeomoniella chlamydospora. Nova Biotechnologica Et Chimica, 13(2), 162–171. https://doi.org/10.1515/nbec-2015-0006