Sedláková-Kaduková, J. ., Kisková, . J. ., Maliničová, L. ., Timková, . I. ., Jeleň, S. ., & Pristaš, P. . (2019). The first evidence of Acidithiobacillus albertensis in weathered ore samples from active gold mine Hodruša-Hámre (Slovakia). Nova Biotechnologica Et Chimica, 18(1), 18–24. https://doi.org/10.2478/nbec-2019-0003