Ondreičková, K., Gubišová, M., Hrčková, K., Hudcovicová, M., Gubiš, J., Horník, M. and Dulanská, S. (2022) “The influence of inoculation and drought on the diversity of fungal communities in the roots of tomato plants”, Nova Biotechnologica et Chimica, 21(1), p. e1387. doi: 10.36547/nbc.1387.