Sedláková-Kaduková, J. ., Kisková, . J. ., Maliničová, L. ., Timková, . I. ., Jeleň, S. . and Pristaš, P. . (2019) “The first evidence of Acidithiobacillus albertensis in weathered ore samples from active gold mine Hodruša-Hámre (Slovakia)”, Nova Biotechnologica et Chimica, 18(1), pp. 18–24. doi: 10.2478/nbec-2019-0003.