Ondreičková, K., M. Gubišová, K. Hrčková, M. Hudcovicová, J. Gubiš, M. Horník, and S. Dulanská. “The Influence of Inoculation and Drought on the Diversity of Fungal Communities in the Roots of Tomato Plants”. Nova Biotechnologica Et Chimica, vol. 21, no. 1, June 2022, p. e1387, doi:10.36547/nbc.1387.